Sở hữu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản với chuyên  môn cao. trang thiết bị đầy đủ hiện đại.Công ty Thủy Điện Hồng Ngọc cam kết đảm bảo cung cấp kịp thời và đủ sản lượng điện theo nhu cầu của hệ thống điện quốc gia.

  • Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bão dưỡng nâng cấp trang thiết bị trong quá trình sản xuất.Nhằm đạt mục tiêu: An toàn – Hiệu quả – Liên tục trong sản xuất là trọng tâm
  •  Hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên.