Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên sản lượng mía của Việt Nam nhiều năm qua giảm; diện tích trồng mía chuyên canh không còn nữa nên cơ quan quản lý đưa ra giải pháp trồng mía xen với cây cao su để tăng nguồn mía nguyên liệu cho các nhà máy đường.

 

Người dân đang thu hoạch mía. Ảnh: TL.

Ý tưởng này đang được Cục Trồng trọt và Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xem xét để phát triển mô hình trồng xen canh trong thời gian tới.

 

Theo số liệu thống kê của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, niên vụ mía đường 2015-2016 diện tích trồng mía cả nước là 284.367 héc ta, sản lượng mía đạt 18,3 triệu tấn, năng suất bình quân 64,4 tấn/héc ta. So với vụ trước, diện tích mía giảm 6,7%, sản lượng mía giảm 8%.

 

Thống kê cũng cho thấy, lượng đường sản xuất năm nay đạt gần 1,24 triệu tấn và là năm thứ 2 liên tiếp sản lượng đường trong nước giảm. Và tình hình cũng không khá hơn trong niên vụ 2016-2017 khi Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối đưa ra dự báo năng suất và sản lượng mía nguyên liệu vẫn tương đương vụ mía2015-2016.

 

Theo ông Phạm Hồng Dương, Chủ tịch Ủy ban Mía đường, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), vụ mía 2015-2016, nhiều tỉnh trồng mía bị ảnh hưởng nặng do hạn hán, biến đổi khí hậu; chỉ tính riêng ĐBSCL đã có hơn 10.000 héc ta mía bị nhiễm mặn, tương đương khoảng 20% diện tích trồng mía ở khu vực này.

 

Tính toán của TTC cho thấy, để tăng khả năng cạnh tranh, các nhà máy phải sản xuất đường với giá thành tối đa khoảng 10.500 đồng/kg.

 

Bài toán giảm giá thành chỉ có thể làm được khi có đủ mía nguyên liệu. Song, với tình trạng biến đổi khí hậu thì diện tích chuyên trồng mía của cả nước sẽ không đáp ứng được nhu cầu nguyện liệu cho các nhà máy. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), có hai cách để giải quyết vấn đề nguyên liệu là tăng năng suất trồng mía và mở rộng vùng nguyên liệu.

 

Tuy nhiên, việc tăng năng suất cần phải có thời gian để tuyển chọn những giống mía có năng suất cao, cơ giới hóa cũng như xây dựng hệ thống thủy lợi cho cây mía. Do đó, giải pháp nhanh nhất là mở rộng diện tích. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam đã không còn quỹ đất cho để chuyên canh cây mía vì thế, theo bộ này, cách tốt nhất là trồng xen canh cây mía với cây cao su.

Ngọc Hùng (thesaigontimes.vn)