Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), Bộ Công Thương nên cho phép nhập khẩu 100.000 tấn đường theo hạn ngạch ngay trong thời điểm này cho đến trước ngày 30-10-2016, vì đây là khoảng thời gian trước niên vụ mới, các nhà máy không sản xuất, và lượng đường trong nước có khả năng thiếu hụt.

Một ghe chờ mía nguyên liệu đi tiêu thụ. Ảnh: TL

Theo ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch VSSA,100.000 tấn đường (trong hạn ngạch bổ sung của Bộ Công Thương) nên cho nhập khẩu xong trước ngày 30-10-2016, thay vì kéo dài đến 31-12-2016 như Thông tư 09 đưa ra. Nguyên nhân là từ tháng 9 này, các nhà máy đường bắt đầu vào vụ sản xuất 2016/2017, lúc đó, nguồn cung trong nước có thể đáp ứng cho nhu cầu nội địa. Mỗi năm niên vụ mía đường của Việt Nam bắt đầu từ tháng 9đến hết tháng 6 năm sau.

 

Năm nay, lượng đường mà các doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập về là 215.000 tấn, trong đó 85.000 tấntheo hạn ngạch gia nhập WTO, 100.000 tấn đường theo hạn ngạch bổ sung và 30.000 tấn từ Lào.

 

Theo VSSA, giai đoạn từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 10 - thời gian các nhà máy đường không hoạt động do đang ở giữa hai niên vụ - là khoảng thời gian mà nhu cầu của các công ty sử dụng đường để sản xuất bánh kẹo tăng cao hơn các tháng khác, ước tính thị trường cần tiêu thụ khoảng 300.000 tấn, trong khi, lượng đường tồn kho gối vụ 2016/2017 chỉ có 331.000 tấn. Vì thế, nếu không nhập sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cho thị trường trong nước.

 

Đối với đường nhập khẩu, VSSA cũng kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ cho nhập đường thô về chế biến, thay vì đường đã qua tinh luyện nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân các nhà máy đường.

 

Tự Phong (thesaigontimes.vn)