Theo điều 233 Luật Thương mại : “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao .”
Các công việc trên đã được Hồng Ngọc thực hiện họat động từ năm 2010. Với lợi thế vị trí địa địa lý thuận lợi, nằm tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ 1km. Có kho bãi rộng đáp ứng đủ điều kiện lưu trữ hàng hóa, phương tiện...
Công ty TNHH Hồng Ngọc vẫn đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
Các dịch vụ chủ yếu đã và đang thực hiện :


 

         Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

Khai thuê Hải quan, làm thủ tục XNK hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc
Thủ tục, tư vấn xuất nhập khẩu
Tư vấn xuất nhập khẩu
Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )
Xuất / nhập khẩu ủy thác
Làm thủ tục cho hàng quá cảnh đi Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và các nước trong khu vực.
Dịch vụ vận chuyển

Vận chuyển container và hàng rời
Vận chuyển hàng hóa 
Dịch vụ Kho - Bãi 

Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa.