• 21/03/2001: Công Ty TNHH Hồng Ngọc  chính thức đi vào hoạt động. Bà Vũ Tuyết Chiến trên cương vị là giám đốc của doanh nghiệp.
  • 2004: Bước đầu tham gia hoạt động thương mại xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Xuất khẩu gạo là mặt hàng chủ lực của Công ty.
  • 7/2007:  Khởi công xây dựng nhà máy Thủy Điện Lào Chải – Huyện SaPa – Tỉnh Lào Cai
  • 2013: Hoàn tất việc xây dựng Nhà máy Thủy Điện Lào Chải và đưa vào hoạt động sản xuất điện.