Năm 2017, lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 89.500 tấn và hạn ngạch này sẽ được đưa ra đấu giá công khai để các công ty tham gia. Nếu giá đầu thầu hạn ngạch năm nay tương tự năm trước, Bộ Công Thương sẽ thu về ít nhất 140 tỉ đồng.

                                             

                                        Xem chở mía nguyên liệu về nhá máy sản xuất đường. Ảnh: TL.

 Sau một thời gian đưa ra lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về đấu giá hạn ngạch đường nhập khẩu, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BCT với tên gọi đầy đủ là Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Thời gian có hiệu lực của thông tư là ngày 6-5 và hết hiệu lực là 31-12-2017.

 Theo đó, năm nay, lượng đường được đưa ra đấu giá là 89.500 tấn, và các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện hay các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 đều có thể tham gia đấu giá.

 Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 và hội đồng này do Bộ Công Thương lập ra.

 Lần đầu tiên, Bộ Công Thương thực hiện thí điểm đấu giá hạn ngạch nhập khẩu năm 2016 tại văn phòng của bộ vào ngày 7-9, và nhận được 22 bộ hồ sơ hợp lệ tham gia đấu giá 85.000 tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch. Số tiền thu về từ việc đấu thầu hạn ngạch thí điểm cho ngân sách là 138 tỉ đồng.

 Như vậy, năm nay, với số lượng 89.500 tấn và nếu giá đầu thầu lần này bằng với năm 2016, Bộ Công Thương sẽ thu về ít nhất 140 tỉ đồng.

 Tuy nhiên, nhiều khả năng, lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch năm nay sẽ làm tăng thêm nguồn cung trong nước. Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), nhiều tuần qua, việc xuất khẩu đường sang Trung Quốc gần như không diễn ra; trong khi đó, lượng đường nhập lậu lại về nhiều và có giá bán thấp hơn giá đường trong nước 500-1.000 đồng/kg (tùy từng địa phương). Giá đường kính trắng trên thị trường vào tuần cuối cùng của tháng 4 dao động ở mức 15.100-16.300 đồng/kg, giá đường tinh luyện ở mức 16.800-17.300 đồng/kg.

 Theo số liệu của VSSA, tính đến hết ngày 21-4, lượng đường tồn kho tại các nhà máy và công ty thương mại là hơn 700.00 tấn. Cùng thời điểm này đã có đã có 13 nhà máy kết thúc vụ mía 2016/2017.

Ngọc Hùng (thesaigontimes.vn)