Công ty TNHH Hồng Ngọc hiện đang có nhu cầu thu mua Hạt Vừng trắng, Hạt Lạc đã bóc vỏ với số lượng  >200 tấn/tháng với mỗi mặt hàng để xuất khẩu đi Trung Quốc.
                                                  

 Rất muốn được hợp tác với các đơn vị và cá nhân nào có nguồn hàng trên cung cấp cho chúng tôi đều đặn hàng tháng để xuất khẩu và phục vụ trong nước.

Thông tin liên hệ:
Mr Hoang (Phòng thu mua): 01667.450.519
Email: Hongngoctmlc@gmail.com