Trong xu thế hội nhập, Việt Nam đã và sẽ  tham gia nhiều hiệp định Thương mại tự do (FTA, TPP), đồng nghĩa với việc thuế quan hạ và các rào cản thương mại sẽ được dỡ bỏ. Với lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp về đất đai, khí hậu ôn hòa, nguồn lao động dồi dào… hàng nông sản có nhiều điều kiện thuận lợi để gia tăng xuất khẩu. Với tiền đề này cùng với định hướng  phát triển của công ty, trong những năm tới Hồng Ngọc sẽ Chú trọng tập trung vào Thương mại Quốc Tế, đặc biệt là xuất khẩu hàng nông sản.