Thương mại

Trong xu thế hội nhập, Việt Nam đã và sẽ tham gia nhiều hiệp định Thương mại tự do (FTA, TPP), đồng nghĩa với việc thuế quan hạ và các rào cản thương mại sẽ được...