Xây dựng

Thành lập từ năm 2001 đến nay với 15 năm kinh gnhiệm, Công ty Hồng Ngọc đã tạo dựng được niềm tin, đáp ứng được nhu cầu từ phía các bạn bè đối tác, chủ đầu tư.Hoạt...